Ωράριο Εξυπηρέτησης: 24ωρη εξυπηρέτηση
Επικοινωνία

Συνηθισμένες βλάβες.

18/02/2019

Στα δίκτυα ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, πυρόσβεσης τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι τα προβλήματα διαρροών ή τα κατασκευαστικά προβλήματα, που δυσκολεύουν την απόδοση των συστημάτων.

Στα δίκτυα αποχέτευσης τα πιο συνηθισμένα είναι τα προβλήματα απόφραξης και διαρροής των σωληνώσεων και συνήθως έχουν άσχημα αποτελέσματα για το χώρο σας!

Δημοσιεύθηκε στις Βλάβες